Kajang, 30 Ogos 2023 – SMAP Kajang telah menganjurkan satu program matematik yang bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasikan murid dalam pembelajaran matematik. Program ini telah dihadiri oleh murid-murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang bersemangat untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep matematik yang lebih mendalam.

Program matematik ini dianjurkan sebagai sebahagian daripada usaha sekolah untuk meningkatkan minat dan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik. Dalam program ini, murid-murid telah diajak untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti interaktif dan menarik yang direka khas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep matematik yang kompleks.

Salah satu aktiviti yang dijalankan dalam program ini adalah bengkel matematik. Murid-murid telah diberi peluang untuk belajar daripada guru matematik yang berpengalaman dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik utama dalam kurikulum matematik. Bengkel ini dijalankan dalam suasana yang santai dan menyokong perbincangan yang aktif antara murid dan guru.

Selain itu, terdapat juga sesi soal jawab dan perbincangan kumpulan yang melibatkan murid-murid dari pelbagai tingkatan. Ini memberikan peluang kepada mereka untuk bertukar maklumat, menyelesaikan masalah bersama, dan memperluas pemahaman melalui kerjasama.

Program matematik di SMAP Kajang telah berjaya mencipta satu persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Dengan pelbagai aktiviti yang menarik, murid-murid tidak hanya dapat mengasah kemahiran matematik mereka, tetapi juga membangunkan keyakinan diri dan minat yang lebih mendalam terhadap matematik.