Kursus Badan Kepimpinan Murid (BKM) SMA Persekutuan Kajang yang diadakan pada 16 dan 17 Jun 2023 di Dewan Nik Muhd. Mahyudin telah menyaksikan kehadiran 60 orang peserta dari SMA Persekutuan Kajang. Dari jumlah tersebut, 22 orang adalah pelajar lelaki dari tingkatan 5, 7 orang adalah pelajar lelaki dari tingkatan 4, 24 orang adalah pelajar perempuan dari tingkatan 5, dan 7 orang adalah pelajar perempuan dari tingkatan 4.

Para peserta BKM ini terdiri daripada pelbagai jawatan dalam badan kepimpinan sekolah, termasuk 28 orang Pemimpin Pelajar(PP), 15 orang Badan Dakwah & Kerohanian (BADAR), 9 orang Pemimpin Rakan Sebaya (PRS), dan 8 orang Pengawas Pusat Sumber(PPS). Mereka semua bersemangat untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan, komunikasi, dan kerjasama melalui pelbagai aktiviti dan latihan yang disediakan dalam kursus.

Kursus ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari aspek-aspek penting dalam kepimpinan, seperti strategi pengurusan masa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga didorong untuk memupuk sikap bertanggungjawab, etika kepimpinan yang tinggi, dan memahami tanggungjawab mereka sebagai pemimpin dalam sekolah dan masyarakat.

Guru-guru dan pelatih profesional yang terlibat dalam kursus ini memberikan tunjuk ajar, bimbingan, dan inspirasi kepada peserta untuk membantu mereka meningkatkan potensi kepimpinan mereka. Melalui kursus BKM SMA Persekutuan Kajang ini, diharapkan peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang mereka peroleh dalam kehidupan harian serta menjadi contoh yang baik kepada Masyarakat. Harapan agar dapat dilakukan lagi program sebegini kepada semua pelajar pula. Terima kasih juga atas kerjasama PIBG dalam menjayakan program ini.