Pada 17 Mei 2023, SMAPK mengadakan bengkel pembangunan laman web sekolah yang dihadiri oleh 10 orang guru dan AKP. Bengkel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran peserta dalam pembangunan laman web. Mereka mempelajari konsep dasar, pengaturcaraan, dan reka bentuk responsif. Bengkel ini juga fokus pada penggunaan teknologi terkini. Peserta diperkenalkan dengan perisian dan platform populer untuk membina laman web dengan lebih efisien. Diharapkan bengkel ini membantu para guru dan AKP meningkatkan kemahiran dalam memperbarui dan meningkatkan laman web sekolah, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelajar dan masyarakat.