Pada tanggal 15 Mei hingga 19 Mei 2023, SMAP Kajang mengadakan Ujian Diagnostik bagi pelajar tingktan 1 hingga tingkatan 5.

Ujian ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan tahap pencapain murid dalam berbagai mata pelajaran.