Pada 17hb Mei 2023, sepuluh orang guru SMAP Kajang akan berpeluang mengikuti sesi kemaskini website yang bertujuan memperbaharui kehadiran digital sekolah. Dalam era digital yang semakin pesat, penting bagi setiap institusi pendidikan untuk mempunyai laman web yang menarik, informatif, dan relevan. Bengkel ini memberi peluang kepada guru-guru untuk mempelajari amalan terbaik dalam memperbaharui laman web sekolah mereka.

Sesi kemaskini website akan disampaikan oleh pakar industri yang berpengalaman dalam bidang pembangunan laman web dan strategi pemasaran digital. Peserta akan diajar untuk memahami kepentingan dan cabaran dalam memperbaharui laman web sekolah. Mereka akan diperkenalkan dengan konsep-konsep asas seperti perancangan dan rekabentuk laman web, pemilihan kandungan yang relevan, dan strategi pemasaran digital.

Pentingnya penyelarasan laman web dengan strategi pemasaran digital juga akan menjadi fokus dalam bengkel ini. Guru-guru akan diperkenalkan dengan teknik-teknik pemasaran digital seperti pengoptimuman enjin carian (SEO), penggunaan media sosial, dan strategi pemasaran konten. Mereka akan belajar bagaimana mengintegrasikan laman web sekolah dengan platform digital lain untuk memperluas jangkauan dan mempromosikan aktiviti-aktiviti sekolah dengan lebih efektif.