11 orang pelajar SMAP Kajang menyertai satu pertandingan iaitu THE 7th Macao International Innovation & Invention Expo 2019 di Macao, China bermula pada 10/9//2019  14/9/2019. Guru yang mengiri adalah Cikgu Marsadah dan Cikgu Norlela.